2017/00331 - Smart Industri - Kalmar län

Diarienummer:
2017/00331
Namn:
Smart Industri - Kalmar län
Projektnummer:
2017/00331
Projektägare:
IUC i Kalmar AB, Kontor Kalmar
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2017-11-15 - 2020-12-31
Total projektbudget:
12 660 134
Beviljat ESF-stöd:
9 729 485
Kontaktperson:
Anders Olofsson
E-post:
anders.olofsson@iuc-kalmar.se
Stödmottagare postnr:
39241
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Med kartläggningen "Hållbar Industri" som underlag vill vi tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som framkom i denna bland företag i Kalmar län.

Med stöd av samverkansparter i länet och olika utbildningsformer såsom seminarium, kortare och längre kurser samt webbaserade upplägg att bevara för framtiden vill vi försäkra oss om att individer i kartlagda företag står väl rustade för att möta de utmaningar som Industri 4.0 innebär för anställda i teknikföretag .

Med fokus på metod, kvalitet och kostnadseffektivitet i utförda utbildningar samt jämställdhet och tillgänglighet vill vi maximera antalet utbildningstillfällen för deltagande företag och individer för att nå våra uppsatta mål inom projektet.

För att maximera nyttan med projektet samt utväxlingen på genomförda utbildningar kommer vi även att involvera personer som ingår i PO 2 och erbjuda "restplatser" om individerna från företagen inte fyller dessa.