information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00331 - Smart Industri - Kalmar län

Projektnummer:
2017/00331
Projektägare:
IUC i Kalmar AB, Kontor Kalmar
Namn:
Smart Industri - Kalmar län
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2017-11-15 - 2020-12-31
Total projektbudget:
12 660 134
Beviljat ESF-stöd:
9 729 485
Kontaktperson:
Anders Olofsson
E-post:
anders.olofsson@iuc-kalmar.se
Stödmottagare postnr:
39241
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Med kartläggningen "Hållbar Industri" som underlag vill vi tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som framkom i denna bland företag i Kalmar län.

Med stöd av samverkansparter i länet och olika utbildningsformer såsom seminarium, kortare och längre kurser samt webbaserade upplägg att bevara för framtiden vill vi försäkra oss om att individer i kartlagda företag står väl rustade för att möta de utmaningar som Industri 4.0 innebär för anställda i teknikföretag .

Med fokus på metod, kvalitet och kostnadseffektivitet i utförda utbildningar samt jämställdhet och tillgänglighet vill vi maximera antalet utbildningstillfällen för deltagande företag och individer för att nå våra uppsatta mål inom projektet.

För att maximera nyttan med projektet samt utväxlingen på genomförda utbildningar kommer vi även att involvera personer som ingår i PO 2 och erbjuda "restplatser" om individerna från företagen inte fyller dessa.