2017/00313 - Samverkan leder till arbete

Name:
Samverkan leder till arbete
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Kommunförbundet Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län
Projektnummer:
2017/00313
Planerat antal deltagare:
412
Projektperiod:
2017-11-15 - 2020-11-14
Total projektbudget:
20 034 843
Beviljat ESF-stöd:
13 341 356
Kontaktperson:
Matilda Svensson
E-post:
matilda.svensson@kfkl.se
Specifikt mål:
2.1

Syftet med projektet är att förstärka de individanpassade insatserna för målgruppen. Projektet skall arbeta för att öka målgruppens egen aktivitet och motivering.
De personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden eller utbildning, skall motiveras till att nå egen försörjning. Matchning skall ske mellan tillgängliga resurser och de arbeten/sysselsättningstillfällen som finns. Vissa kan också via utbildning komma närmare arbetsmarknaden.
Målet är att 90 % av deltagarna skall gå till jobb eller studier – efter individuella behov –. Och/eller vara beredda att ta nästa steg mot egen försörjning form av ett tydligt mål för individen.
En regional samverkansstruktur med syfte att samordna och stödja arbetet i länet skapas. Nätverket skall vara ett stöd för det lokala arbetet. En långsiktig samverkan med kommuner, företagarna, samverkansförbundet, arbetsförmedlingen, skall gemensamt byggas. En regional projektledare tillsätts.
De lokala verkstäderna Skall fungera som "navigatorcenter" för unga vuxna/hemmasittare men också andra i målgruppen. Samordning skall ske med skola, omsorgsverksamhet, socialtjänst, ungdomsmottagning, näringsliv, civilsamhället. Gränsdragning mot skolan viktig, projektet tar vid där skolans ansvar slutar efter gymnasiet. Lokala utvecklingsledare anställs, med uppgift att matcha deltagare med jobb/ praktik, utbildning mm
Målgruppen tas fram utifrån lokala behov och väljs ut av respektive kommun samt fastställs definitivt under analysfasen