information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00313 - Samverkan leder till arbete

Projektnummer:
2017/00313
Projektägare:
Kommunförbundet Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län
Namn:
Samverkan leder till arbete
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
412
Projektperiod:
2017-11-15 - 2020-11-14
Total projektbudget:
20 034 843
Beviljat ESF-stöd:
9 338 949
Kontaktperson:
Matilda Svensson
E-post:
matilda.svensson@kfkl.se
Stödmottagare postnr:
39127
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Syftet med projektet är att förstärka de individanpassade insatserna för målgruppen. Projektet skall arbeta för att öka målgruppens egen aktivitet och motivering.
De personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden eller utbildning, skall motiveras till att nå egen försörjning. Matchning skall ske mellan tillgängliga resurser och de arbeten/sysselsättningstillfällen som finns. Vissa kan också via utbildning komma närmare arbetsmarknaden.
Målet är att 90 % av deltagarna skall gå till jobb eller studier – efter individuella behov –. Och/eller vara beredda att ta nästa steg mot egen försörjning form av ett tydligt mål för individen.
En regional samverkansstruktur med syfte att samordna och stödja arbetet i länet skapas. Nätverket skall vara ett stöd för det lokala arbetet. En långsiktig samverkan med kommuner, företagarna, samverkansförbundet, arbetsförmedlingen, skall gemensamt byggas. En regional projektledare tillsätts.
De lokala verkstäderna Skall fungera som "navigatorcenter" för unga vuxna/hemmasittare men också andra i målgruppen. Samordning skall ske med skola, omsorgsverksamhet, socialtjänst, ungdomsmottagning, näringsliv, civilsamhället. Gränsdragning mot skolan viktig, projektet tar vid där skolans ansvar slutar efter gymnasiet. Lokala utvecklingsledare anställs, med uppgift att matcha deltagare med jobb/ praktik, utbildning mm
Målgruppen tas fram utifrån lokala behov och väljs ut av respektive kommun samt fastställs definitivt under analysfasen