information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00206 - Maskinförarutbildning 20tjugo

Namn:
Maskinförarutbildning 20tjugo
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Maskinentreprenörerna, Maskinentreprenörerna
Projektnummer:
2017/00206
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2017-08-14 - 2019-02-14
Total projektbudget:
4 577 917
Beviljat ESF-stöd:
4 577 917
Kontaktperson:
Jonas Thorstenson
E-post:
jonas.thorstenson@me.se
Specifikt mål:
1.2

Målet med projektet från ME.s sida är att vi med detta projekt ska kunna
Öka kvalitén på utbildningen och därmed få fler kvalificerade maskinförare till hela branschen.
Öka attraktionskraften till yrket och utbildningen och även trygga tillgången på utbildningsplatser över hela landet på lång sikt.
Modell som engagerar tidigare elever i olika informations- och vägledningsinsatser typ "roadshow".
Bygga nätverk för en hållbar utveckling av maskinförarutbildningen. Få en väl fungerande samverkan med skolor och arbetsgivare genom APL, god handledarutbildning för APL och välinformerade SYV som ska stödja eleverna i arbetsmarknadskunskap.
Öka antalet minoritetsgrupper i yrket och synliggöra att det är ett attraktivt jobb oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättningar.
Här handlar det om att ME skulle få ekonomiskt stöd för att kunna bedriva försöksverksamheten och samtidigt på ett systematiskt sätt genomföra, utvärdera och dokumentera verksamheten och skapa en "branschmodell" som går att återanvända för fler branscher och yrkesgrupper.