information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00205 - "RockCamp"

Projektnummer:
2017/00205
Projektägare:
Hedemora Näringsliv AB, Hedemora Näringsliv AB
Namn:
"RockCamp"
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
9 325 326
Beviljat ESF-stöd:
4 353 174
Kontaktperson:
Ninni Broström
E-post:
ninni.brostrom@hedemoranaringsliv.se
Stödmottagare postnr:
77631
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

En trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer mer teoretiska, studieförberedande program. Yrkesprogrammen har succesivt förlorat i attraktionskraft hos den yngre generationen verkar det som och detta kommer att skapa problem när näringen efterfrågar utbildad arbetskraft till infrastrukturprojekt och i gruvnäringen. Yrkesutbildningarna såväl som byggindustrin och gruvnäringen har också en stark mansdominans. Yrkesutbildningar som är mer inkluderande och som attraherar den yngre generationen, både män, kvinnor och nysvenskar, såväl som utbildningar som möter upp mot branschens framtida krav behöver komma till stånd.
Syftet med detta projekt är därför att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningarna inom bergarbetaryrket och att underlätta målgruppens etablering på arbetsmarknaden.
Detta kommer att kunna uppnås genom att inkludera målgruppen, unga män och kvinnor i åldern 15-24, lärare vid olika yrkesutbildningar och representanter från gruvnäringen i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom hela projektet är jämställdhetsintegrering, integrering av ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet. Projektet kommer att utveckla och testa olika utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte.
En viktig aspekt är digitaliseringen och dess möjligheter i utbildningssituationen och i utvecklingen av nya delkurser vad det gäller säkerhet, miljö etc där digitaliseringens artificiella värld spelar en viktig roll som komplement eller alternativ till verkligheten och där simulatorerna i Hedemora är ett viktigt verktyg. Digitala medier är också ett nödvändigt verktyg för mer tillgänglig kommunikation som möjliggör samarbete över en stor geografisk yta och som ett medel för att informera och attrahera unga individer att välja en utbildning mot bergssprängning eller bergsborrning.
Det här projektet är ett resultat av ett samarbete mellan BYN, Hedemora Näringsliv AB, skolor, företag, arbetsgivarorganisationer och andra aktörer involverade i yrkesutbildningar av olika slag.