information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00203 - Branschskola Tibro, TTC

Namn:
Branschskola Tibro, TTC
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Tibro kommun (TTC), Tibro Trätekniska Centrum
Projektnummer:
2017/00203
Planerat antal deltagare:
10
Projektperiod:
2017-08-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
3 255 603
Beviljat ESF-stöd:
3 255 603
Kontaktperson:
Anna Stenberg
E-post:
info@adddesign.se
Specifikt mål:
1.2

Attraktiv utbildning
För att skapa en framgångsrik utbildning är företagens engagemang och inflytande nödvändigt. En yrkesutbildning måste också ses som attraktiv för större elevgrupper. Möjligheten att kombinera yrkesutbildning med både allmän och särskild behörighet är viktigt för att göra utbildningen attraktiv. Detta kräver att eleverna ges möjlighet att uppnå högt ställda förväntningar vilket i sin tur kräver mer av lärarstöd. Den garanterade undervisningstiden på drygt fyra timmar per dag räcker inte för att skapa utbildningar som både engagerar elever och företag. Ett närliggande exempel på detta är Volvogymnasiet som har nästan det dubbla i pedagogiskt planerad tid. Utbildningen lockar elever och engagerar samverkansföretag. Med mer lärarledd tid och mer pedagogiskt planerad tid för tex självstudier och mängdträning når eleverna längre, fler elever kan lockas och företagen tenderar att engagera sig mer.

Praktik
Praktik på företag utformat som miljöpraktik, stärkt relevans i utbildningen och för att skapa mängdträning är viktigt för att bättre säkra att elevernas kunskaper motsvarar företagens behov. Eleverna kan bygga nätverk med företag och få kunskaper som underlättar övergången i arbete. En framgångsrik praktik kräver ett tydligt engagemang från skolan i form av lärarnärvaro, samordning och uppföljning.

Företagsamverkan och processledning
En förtroendefull samverkan mellan företag och utbildning kräver samordning. Det är avgörande att det råder en samsyn om vilka kompetensbehov som företagen har och hur dessa skall mötas genom utbildning, kompetensutveckling och omställning. Praktik och företagens medverkan i utbildningen kräver samordning. Även om många företag är engagerade i kompetensförsörjningsfrågor är det viktigt att frågor bereds och förankras för att underlätta företagsengagemanget varför det behövs samordnare eller processledare som ansvarar för kompetensmatchning och företagssamverkan samt förankring gentemot kommunala beslutsfattare.
Vi behöver skapa en (bättre) bild av trä-, möbel- och inredningsindustrin. Många ungdomar idag har ingen aning om hur näringen ser ut och inte heller vad de gör. De går på hörsägen från tidigare generationer.
Vi behöver synliggöra karriärvägarna inom branschen, och framförallt vad man kan börja som. Här behöver näringslivet ta ett större ansvar. Näringslivet behöver ta sitt ansvar och marknadsföra branschen och tala om att det behövs arbetskraft.