information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00188 - Kompetens i Måltidsverksamhet

Namn:
Kompetens i Måltidsverksamhet
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborg Stad Utbildningsförvaltningen, Yrgo Molinsgatan
Projektnummer:
2017/00188
Planerat antal deltagare:
520
Projektperiod:
2017-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
5 853 850
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 366 039
Kontaktperson:
Hyam Yanni
E-post:
hyam.yanni@educ.goteborg.se
Specifikt mål:
1.1

Bristande kompetensförsörjning är ett stort problem idag inom måltidsverksamheten och ett hot mot en förutspådd stark framtida tillväxt. Både för restauranger och offentliga storkök råder det idag en brist på arbetskraft och kompetens. Detta samtidigt som prognosen pekar på en större efterfrågan i framtiden. Flera privata och offentliga aktörer har tillsammans utvecklat projektet Kompetens i Måltidsverksamheten, KOMiMÅL, för att genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Det övergripande syftet med projektet är att genom kompetensutveckling stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingsinsatserna ska även bidra till att förbättra förutsättningarna för rörligheten inom branschen och göra den mer attraktiv så att fler stannar kvar längre inom yrket. För att uppnå detta kommer projektet att satsa på kompetensutvecklingsinsatser på flera olika nivåer så att det finns möjligheter för alla anställda att utvecklas inom måltidsverksamheten.

Ett annat viktigt syfte med projektet är att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Genom att skapa en inkluderande bransch där alla känner sig välkomna och jämlika så kan även kompetensförsörjningen förbättras när fler individer söker sig till måltidsverksamhet. För att uppnå detta kommer projektet att satsa på utbildning men också att i viss mån styra rekryteringen till vissa av utbildningarna.

Projektet satsar på att bygga nya strukturer för kompetensutveckling som skapar förutsättningar att på sikt trygga kompetensförsörjningen inom måltidsverksamhet i hela Västsverige.