2017/00187 - ReGarden

Name:
ReGarden
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg, Returhuset
Projektnummer:
2017/00187
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
9 709 214
Beviljat ESF-stöd:
6 491 275
Kontaktperson:
Åsa Schöier
E-post:
asa.schoier@ostra.goteborg.se
Specifikt mål:
2.3

Den gröna ekonomin lyfts fram som en växande arbetsmarknad med potential att inkludera människor som idag står utanför arbetsmarknaden på såväl EU-nivå som nationell nivå. Syftet med projektet ReGarden är att möta efterfrågan på nya metoder och verktyg för att validera personer mot arbete inom gröna näringar och samtidigt möta det växande behovet av arbetsträningsplatser i nordöstra Göteborg. Projektet ReGarden har som målsättning att i samarbete med representanter från branschen etablera två OCN-ackrediterade arbetsträningsspår inom odling/utemiljöskötsel och livsmedelsproduktion för att fler ska komma vidare mot arbete genom praktik eller studier eller direkt ut i jobb.