2017/00180 - Framtidens arbetsplats

Name:
Framtidens arbetsplats
Region:
Västsverige
Projektägare:
Lidköpings kommun, Lidköpings kommun
Projektnummer:
2017/00180
Planerat antal deltagare:
115
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-02-28
Total projektbudget:
8 704 239
Beviljat ESF-stöd:
5 812 257
Kontaktperson:
Dag Stulen
E-post:
dagtore.stulen@lidkoping.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet "Framtidens arbetsplats" syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom gröna näringar. Målet är att fler ska komma i arbete och studier, där metoden att ha en kulturlots som stöttar den nyanlände och arbetsgivaren skapar förutsättningar för att rätt matchning sker. Gröna näringar har en stor variation av yrken som behövs och med rätt utbildning och möjlighet till praktik på arbetsplatser skapas en väg in i den lokala arbetsmarknad som finns i området inom V6-samarbetet, dvs Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara kommuner. Genom innovativa möten skapar vi framtidens arbetsplatser som präglas av hög kvalitet och kompetens, god lönsamhet och utvecklingspotential för hela landsbygden.