information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00162 - Etableringscentrum

Namn:
Etableringscentrum
Region:
Stockholm
Projektägare:
Haninge kommun, Socialförvaltningen
Projektnummer:
2017/00162
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2017-12-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
53 089 603
Beviljat ESF-stöd:
35 573 202
Kontaktperson:
Beatrice Gustafsson
E-post:
beatrice.gustafsson@haninge.se
Specifikt mål:
2.1

Etableringscentrum
Etableringscentrum är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna på Östra Södertörn; Haninge, Nynäshamn och Tyresö och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet pågår mellan maj 2018 och mars 2021 och har som mål är att få fler nyanlända kvinnor och män ut i egen försörjning.

Tre lokala Etableringscentrumen
Projektet består av tre stycken Etableringscentrum belägna centralt i de medverkande kommunerna och beräknas ta emot minst 800 deltagare under projektperioden. På Etableringscentrum får nyanlända kvinnor och män stöd i form av språkförstärkande och jobbföreberedande aktiviteter. Aktiviteterna är ett komplement till SFI och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Personal med olika kompetens och ansvarsområden
På varje Etableringscentrum finns personal från både Arbetsförmedlingen och kommunen för att stödja och coacha deltagaren mot arbete och studier utifrån individens behov. Förutom arbetsförmedlare finns samhälls- och yrkesvägledare, social- och arbetskonsulenter, språkpedagoger och arbetsgivaransvariga. Projektet möjliggör ett nära samarbete samlat kring deltagaren mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och SFI.

Vilka deltagare tar vi?
Nyanlända kvinnor och män som är inskrivna på Arbetsförmedlingens Etableringsprogram, Jobb- och utvecklingsgarantin och socialförvaltningen men tidigare tillhört Etableringsprogrammet. Fokus ligger på kvinnor och kortutbildade eftersom statistiken visar att de ofta tar längre tid för de individerna att bli självförsörjande och på individer som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie insatser. Deltagarna delas in i två målgruppskategorier de med kort eller ingen utbildning och de med gymnasial eller högskoleutbildning.

Deltagarens väg genom projektet
Deltagare remitteras från Arbetsförmedlingen till Etableringscentrum. I samband med första informationsmötet skriver deltagaren på ett samtycke och skrivs in i projektet. Därefter får deltagaren ett schema med obligatoriska projektaktiviteter beroende på målgruppstillhörighet. Parallellt med aktiviteterna görs en fördjupad kartläggning och en individuell handlingsplan. Den fördjupade kartläggningen görs i trepart, vilket innebär att förutom deltagaren och en projektmedarbetare deltar även personal från kommunens ordinarie verksamhet till exempel en socialsekreterare. Handlingsplanen görs tillsammans med deltagaren och är ett levande dokument som uppdateras löpande och kan ha både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Stegförflyttningsmodell
Projektet arbetar efter en stegförflyttningsmodell där deltagaren flyttas fram dels i takt med sin egen utveckling och dels utifrån sin målgruppskategori. Kortutbildade kan vara inskrivna i ett år i projektet medans de med gymnasial och högskoleutbildning kan vara inskrivna i sex månader. Aktiviteterna i de olika stegen kan pågå parallellt och anpassas efter individens behov.
Steg 1 Inskrivning, kartläggning
Steg 2 Bas; checklista och handlingsplan
Steg 3 Språkfrämjande
Steg 4 Rusta
Steg 5 Jobbförberedande
Steg 6 Praktik