information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00159 - Motivation leder till framgång

Namn:
Motivation leder till framgång
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Kommunförbundet Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län
Projektnummer:
2017/00159
Planerat antal deltagare:
330
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-10-31
Total projektbudget:
28 294 690
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
20 926 623
Kontaktperson:
Peo Fahlström
E-post:
per-olof.fahlstrom@kfkl.se
Specifikt mål:
2.2

Projektet kommer att med erfarenhet ifrån Plug In arbeta vidare med motiverande och coachande insatser till målgruppen - elever som är i riskzonen att inte klara sin gymnasiebehörighet eller riskerar att avsluta gymnasiet utan gymnasieexamen eller avgångsbetyg. Att hitta metoder för att individuellt möta eleven utifrån elevens behov. Insatserna kan innefatta coachning, motiverande samtal, att strukturera och planera, att vara en stödperson i olika sammanhang.