2017/00150 - Arbete för unga i Aneby

Name:
Arbete för unga i Aneby
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Aneby kommun, Aneby kommun - Kommunledningen
Projektnummer:
2017/00150
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-05-29
Total projektbudget:
7 164 333
Beviljat ESF-stöd:
5 373 389
Kontaktperson:
Per Johansson
E-post:
per.johansson@aneby.se
Specifikt mål:
2.2

"Arbete för unga i Aneby" skall genom sina insatser utbilda ungdomar i träarbete samt kärnämnen med koppling mot yrket för att på så sätt stärka den enskilda individen så att denna kommer i sysselsättning. Målgruppen är unga i utanförskap och mer specifikt
• Nyanlända som har en etableringsplan eller precis avslutat sin etableringsperiod.
• Arbetslösa tjejer som vill byta yrke till träarbetare.
• Ungdomar som avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg eller som hoppat av i förtid och där insatserna inom KAA inte varit tillräckliga.
Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Tranås kommun och folkhälsoutvecklare från Region Jönköpings län Folkhälsa och sjukvård.