information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00150 - Arbete för unga i Aneby

Projektnummer:
2017/00150
Projektägare:
Aneby kommun, Aneby kommun - Kommunledningen
Namn:
Arbete för unga i Aneby
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-05-29
Total projektbudget:
7 164 333
Beviljat ESF-stöd:
5 373 389
Kontaktperson:
Per Johansson
E-post:
per.johansson@aneby.se
Stödmottagare postnr:
57822
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103
Utvärderingsrapporter:

"Arbete för unga i Aneby" skall genom sina insatser utbilda ungdomar i träarbete samt kärnämnen med koppling mot yrket för att på så sätt stärka den enskilda individen så att denna kommer i sysselsättning. Målgruppen är unga i utanförskap och mer specifikt
• Nyanlända som har en etableringsplan eller precis avslutat sin etableringsperiod.
• Arbetslösa tjejer som vill byta yrke till träarbetare.
• Ungdomar som avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg eller som hoppat av i förtid och där insatserna inom KAA inte varit tillräckliga.
Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Tranås kommun och folkhälsoutvecklare från Region Jönköpings län Folkhälsa och sjukvård.