2017/00137 - StickUt MALMÖ

Name:
StickUt MALMÖ
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö stad, Kulturförvaltningen
Projektnummer:
2017/00137
Planerat antal deltagare:
750
Projektperiod:
2017-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
4 206 445
Beviljat ESF-stöd:
3 154 960
Kontaktperson:
Linda Johansson
E-post:
linda.johansson@malmo.se
Specifikt mål:
1

STICK UT i MALMÖ är ett projekt som syftar till att skapa mer hälsosamma, innovativa och hållbara arbetsplatser i Malmö stad. Projektet fokuserar på kompetensutveckling varvat med testande/lärande och aktionsforskning. Målgrupp är medarbetare i Malmö stad.

Resultat kommer att ligga på individ – och organisationsnivå i form av ökad kompetens och medvetenhet och på organisationsnivå genom framtagna incitament, en metodbok, en app samt prototyp till utomhuskontor.

Projektet kommer även att generera ett forskningsresultat kring hur man bäst organiserar arbetet för att skapa hälsosamma arbetsplatser.