information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00129 - Heja Hälsan 2.0

Projektnummer:
2017/00129
Projektägare:
Olofströms kommun, Olofströms kommun, Kommunledningsförvaltningen
Namn:
Heja Hälsan 2.0
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
700
Projektperiod:
2017-10-01 - 2019-11-30
Total projektbudget:
5 108 772
Beviljat ESF-stöd:
3 830 974
Kontaktperson:
Lena Persson
E-post:
lena.persson@olofstrom.se
Stödmottagare postnr:
29324
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Heja Hälsan 2.0 är en naturlig vidareutveckling av det pågående arbetet inom Heja Hälsan – hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger och motverka ohälsa och därigenom bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Hela Hälsan 2.0 innebär en fokusering på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som också förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.
Samtliga delmoment i projektet syftar till att nå långsiktiga effekter och göra en reell skillnad på kommunens olika arbetsplatser. De moduler som utvecklas inom ramen för projektet kommer att fortsätta användas efter projektets slut. Hälsoinspiratörerna får genom projekt nya verktyg för att fortsätta utveckla sina respektive arbetsplatser i en salutogen arbetskultur som främjar hälsa, god psykosocial arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Delaktigheten i projektet kommer att säkerställas både i analys- och planeringsfasen och i genomförandefasen.
Projektet vänder sig till samtliga anställda i Olofströms kommun som den 31 januari 2017 uppgick till 1 097 personer, varav 961 kvinnor och 136 män. Vi har valt att arbeta med 4 olika målgrupper:
Målgrupp 1: samtliga anställda
Målgrupp 2: 25 Dialogcoacher, anställda i Olofströms kommun
Målgrupp 3: 65 Hälsoinspiratörer varav 3 män och 62 kvinnor
Målgrupp 4; 7 personer som deltar i Hälsosteget
Projektet fokuserar på följande kompetenshöjande insatser :
Salutogent medarbetarskap, dialogcoacher, workshops, dialoggrupper, chefsstöd i form av reflektionsgrupper/chefscoaching, salutogena hälsoinspiratörer, förebyggande rehabiliteringsinsatser samt hälsomoduler.
De framtagna hälsomodulerna kommer även fortsättningsvis att kompletteras med ny eller förändrad kunskap och hållas uppdaterade dvs fortsätta användas efter projektetsslut.
Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens för att visa på de resultat och erfarenheter som har framkommit under projekttiden. ESF-projekt inom denna utlysning kommer att bjudas in för erfarenhetsutbyte och diskussion kring framtida samarbeten. Inbjudan till spridningskonferensen kommer även att skickas ut till samtliga kommuner i Blekinge och Skåne.