information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00128 - TILLIT 2.3

Namn:
TILLIT 2.3
Region:
Sydsverige
Projektägare:
AB Företagsutveckling i Lund, AB Företagsutveckling i Lund
Projektnummer:
2017/00128
Planerat antal deltagare:
96
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
10 917 971
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 277 615
Kontaktperson:
Magnus Andersson
E-post:
magnus@futveckling.se
Specifikt mål:
2.3

Vårt mål i detta projekt är att ta fram en metod där vi kan identifiera egenskaper på individnivå hos unga med psykisk ohälsa och som med rätt matchning kan vara en stor tillgång för arbetsgivare. Vi vill kunna lyfta fram deltagarnas möjligheter/egenskaper istället för deras hinder. Deltagarnas psykiska hinder begränsar vid matchning ut till jobb, det kan vi inte ändra på, men vi vill att deltagarnas möjligheter lyfts fram i första hand och att de psykiska hindren begränsar var, hur och när deltagaren kan arbeta.

En användbar metod som kan implementeras på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa bl a arbetspsykologer att identifiera lämpliga arbetsuppgifter hos deltagare med psykisk ohälsa utifrån individens egenskaper. Till metoden kopplas deltagarens begränsningar pga dennes psykiska ohälsa och i de fall det behövs anpassningar på arbetsplats och ekonomiska lättnader.

I detta projekt skall vi ta fram en metod för att identifiera individens egenskaper. Vi kommer att vända oss till unga deltagare med psykisk ohälsa som i grupper av 12 personer. I 18 veckor kommer deltagarna få gå igenom 3 faser där den första är en förberedelsefas inför praktik utomlands, fas 2 är praktik utomlands i 6 veckor och fas 3 är en coach out fas.

Vi förväntar oss att vi genom att se till individernas färdigheter i kombination med praktik utomlands kommer att öka deltagarnas möjligheter att snabbar komma ut i jobb i Sverige.

Vi förväntar oss även att kunna implementera vår metod hos Arbetsförmedlingen när projektet är slut.