information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00127 - JagKan

Namn:
JagKan
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltning, Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer:
2017/00127
Planerat antal deltagare:
115
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
14 810 023
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
9 848 401
Kontaktperson:
Pernille Brabrand
E-post:
pernille.brabrand@helsingborg.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet JagKan riktar sig till långtidsarbetslösa invånare. För en del av målgruppen kan psykisk ohälsa eller annan problematik utgöra ett hinder för att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Statistik visar att ohälsotalet är högre för kvinnor än män och att antalet sjukskrivna kvinnor är ungefär dubbelt så många som sjukskrivna män. Samtidigt visar analyser att bland långtidsarbetslösa är det männen som är överrepresenterade . Arbetsmarknadsförvaltningen har erfarenhet av att kvinnor och män med kort utbildning, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund har särskilda svårigheter att få inträde och fäste på arbetsmarknaden vilket ofta beror på en lång frånvaro från arbetslivet som gör att nätverk och referenser saknas. Vi vill ta ett helhetsgrepp kring målgruppen vad gäller deras habilitering och rehabilitering in i samhället.

För att deltagarna i detta projekt ska närma sig och, på längre sikt, etablera sig på arbetsmarknaden anser vi att invånarna ska vara medskapare av metoderna samt äga och driva sin egen process. Projektet ska bidra till att de medverkande organisationerna utvecklar ett förhållningssätt som fokuserar och arbetar utifrån invånarnas styrkor och resurser och att medverkande parter har ett salutogent förhållningssätt.

Projektets uppgift är att utveckla befintliga samverkansteam i Helsingborgs stad med kvalificerad kompetens och kunskap för arbete med målgruppen. Projektet ska även stödja kommunerna i Familjen Helsingborg att utveckla nya eller befintliga samverkansteam utifrån de lokala behoven. Vidare kommer projektet att införa och utveckla konkreta delar: Supported education. Som ett komplement till metoden kommer projektet även att införa ett hälso-och fritidsspår som en del av återhämtningen för projektets deltagare. Genom ett effektiviserat samarbete kan metoder och verktyg för att identifiera problematiken hos deltagarna utvecklas och kunskapen om vilka insatser som ger bäst effekt för målgruppen öka. De största utvecklingsbehoven är stöd i studier, fritid och arbete samt attitydpåverkan på arbetsgivare och tjänstemän. Arbetsgivare och skolpersonal behöver få stöd från projektet så att de kan möta behoven hos de projektdeltagare som praktiserar, arbetstränar, arbetar eller studerar hos dem.

För att nå framgång i projektet behöver Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, skol och fritidsförvaltningen, och socialförvaltningen samarbeta med arbetsgivare, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunerna i familjen Helsingborg och Region Skånes primärvård och psykiatri. Vi kommer även att arbeta transnationellt med våra samarbetspartner Hanze University i Groningen vid införandet av supported education. Vi kommer även att samarbeta med pågående FINSAM-processer.