information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00123 - Steget

Projektnummer:
2017/00123
Projektägare:
Burlövs kommun, Socialförvaltningen
Namn:
Steget
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2017-09-01 - 2021-04-30
Total projektbudget:
10 823 560
Beviljat ESF-stöd:
5 050 101
Kontaktperson:
Hind Hasoun
E-post:
Hind.hasoun@burlov.se
Stödmottagare postnr:
23221
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet, Steget, är ett arbetsmarknadsprojekt och syftar till att utveckla en systematisk modell för samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning och brukarorganisationer för att bättre möta individer med en sammansatt problematik att komma vidare till arbete. Aktörernas gemensamma vilja att samverka och implementera verksamheten är en nödvändig förutsättning för en långsiktigt fungerande struktur. Deltagarnas kunskap och kapacitet ska tas till vara genom att brukarmedverkan och delaktighet genomsyrar projektet i alla faser.

Steget syftar också till att målgruppen, personer med psykisk ohälsa folkbokförda i Burlövs kommun som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som vill komma i arbete, närmar sig denna. Projektet kommer uppnå detta genom att bl.a. arbeta med individuella handlingsplaner och metoderna Supported Employment, Supported Training och Supported Education. Projektet ska erbjuda individuellt stöd via arbetsmarknadssekreterare - hela vägen. Individerna kommer att få en ökad kunskap om arbetsmarknaden och arbetsgivare om psykisk ohälsa.

Projektet kommer också bidra till kompetenshöjning hos företag genom att utveckla och tillhandahålla ett långsiktigt handledarstöd åt arbetsgivare. Detta för att höja deras kompetens och säkerställa ökad kunskap och attitydförändring.

Projektet förväntas även bidra till att individen får ökad kunskap om arbetsliv och samhällsliv, ökad anställningsbarhet, bättre ekonomi, social delaktighet, ökad hälsa, livskvalitet och delaktighet. Det kommer också på sikt att förändra strukturer och förebyggandet av sjukskrivningar i Region Sydsverige. Detta medför en ökad jämlikhet i fördelning av makt, inflytande och ekonomiska möjligheter för såväl enskilda som myndigheter. En samordning av insatser och ett samarbete med näringslivet bidrar också till minskade kostnader för kommun, region och stat.