2017/00094 - Integrationskompetens Örebro

Name:
Integrationskompetens Örebro
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Örebro kommun, Förvaltningen för utbildning,försörjning och arbete (FUFA)
Projektnummer:
2017/00094
Planerat antal deltagare:
978
Projektperiod:
2017-10-01 - 2019-09-30
Total projektbudget:
9 180 303
Beviljat ESF-stöd:
6 885 568
Kontaktperson:
Melina Nuhic
E-post:
melina.nuhic@orebro.se
Specifikt mål:
1

Projektet ska kompetensutveckla personal inom kommunal verksamhet med målet att med en kunskapshöjning få en bättre samverkan och grundkunskap i migrations- och etableringsprocessen för ett bättre mottagande och att öka möjligheten för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden