2017/00092 - Integrationslyftet

Diarienummer:
2017/00092
Namn:
Integrationslyftet
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00092
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Samordningsförbundet RAR
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2017-08-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
3 927 552
Beviljat ESF-stöd:
2 960 881
Kontaktperson:
Kenny Sjöberg
E-post:
kenny.sjoberg@yahoo.com
Stödmottagare postnr:
61184
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet ska utbilda 25 personer till utbildningsledare för hälsoskolor och 600 personer i kultur- och normförståelse. Deltagarna är anställda från Landstinget Sörmland och länets kommuner.

Den stora tillströmningen av nyanlända har gett ett ökat tryck på den offentliga sektorn i Sörmland. Medarbetare på t ex vårdcentraler och i skolan ställs inför att hantera ökade volymer av människor och fler arbetssituationer som ställer krav på ny kunskap och förståelse.
Samordningsförbundet RAR och Regionförbundet Sörmland har utifrån denna situation tillsammans tagit initiativet till projektansökan. Genom att stärka medarbetarnas förmåga att stötta nyanlända i ett hälsoperspektiv kan projektet skapa förutsättningar för en snabbare integration för nyanlända. Individer som mår bra har lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till satsningen är att vi vill sprida det framgångsrika konceptet "Hälsoskola för nyanlända" från projektet ESF-projektet IBIS. Hälsoskolan har bedrivits i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Oxelösund. Hälsoskolan har lett till att deltagarna har fått en ökad självkännedom och tagit ett större ansvar för sin egen hälsa. Att utbilda fler utbildningsledare och därmed kunna starta fler hälsoskolor kan ge nyanlända bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknad eller i studier. I projektet vill vi också utveckla en större och bredare grupp medarbetare inom kommuner och landstinget i kultur- och normförståelse.

Projektet kommer att utbilda personer till utbildningsledare som ska ansvara för hälsoskola för nyanlända (vuxna respektive ungdomar >15 år). Målgruppen är sjuksköterskor och sjukgymnaster eller liknande och lämplig aktör för att bedriva hälsoskola är t ex vårdcentral eller inom elevhälsan. Det finns ett stort behov av kultur- och normförståelse hos personal som möter nyanlända. Därför kommer projektet också att erbjuda sådan utbildning för en bredare grupp av anställda inom landsting och kommuner. Denna del kommer också att innehålla en fördjupningsdel för ett mindre antal personer på varje arbetsplats som sedan kan sprida kunskapen vidare i sin organisation. Därtill kommer projektet att utbilda projektpersonalen som ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser.