information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00090 - Alla med-integrera med praktik

Projektnummer:
2017/00090
Projektägare:
Kinda Kommun, Kinda Kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Alla med-integrera med praktik
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
2538
Projektperiod:
2017-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
9 577 197
Beviljat ESF-stöd:
7 181 384
Kontaktperson:
Liselotte Böhm
E-post:
liselotte.bohm@kinda.se
Stödmottagare postnr:
59040
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Syftet med projektet är att förbättra praktikmottagandet för nyanlända, i första hand inom kommunernas egna verksamheter, men också hos det lokala näringslivet, samt att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunerna och arbetsförmedlingen lokalt. Det sker genom kompetensutveckling hos personal som påverkar och handleder nyanlända praktikanter. På sikt kommer projektet att främja integrationen på arbetsmarknaden och minska utanförskap i deltagande kommuner. Praktikmottagandet innefattar såväl strategiska beslut på ledningsnivå till att operativt handleda praktikanten.

Deltagande kommuner är Kinda, Söderköping och Motala, tre av kommunerna i Östergötland som gemensamt har identifierat behovet av förbättra praktikmottagande av nyanlända genom kompetensutveckling hos sina anställda, arbetsförmedlingen och till viss del i lokalt näringsliv. Genom att i sina yrkesroller bli bättre på att möta nyanlända i praktik och skapa förutsättningar för bättre praktik genom strategiska beslut på chefsnivå främjas integration på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i denna process då de agerar länk mellan den nyanlända och praktikplatsen. Projektet genomförs av de tre kommunerna, AF och lokalt näringsliv. Totalt kommer 2538 personer att delta, varav 79% kvinnor.

Projektet kännetecknas av högt antal deltagande, nya metoder för kompetensutveckling, involvering av nyanlända i utbildningsuppläggen och utbildningar som ger konkreta verktyg och metoder som direkt går att tillämpa i sitt arbete. Medvetenhet om jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling är grundläggande i projektet och utgör viktiga moment i utbildningarna.

Praktikmottagandet idag fokuserar framförallt på den enskilde praktikhandledarens roll. Vi ser en stor förbättringsmöjlighet i att höja kompetensen om praktikupplägg och praktikmottagande på alla nivåer; från högsta ledning till medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen. Ökad kunskap på chefsnivå om praktiken som ett verktyg för integration skapar grundförutsättning för att praktiken ska ses som ett strategiskt verktyg i kommunens verksamhet och utveckling och på sikt ge effektivare och förbättrat mottagande för nyanlända.