information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00083 - All In

Namn:
All In
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Hällefors kommun, Kommunkontoret
Projektnummer:
2017/00083
Planerat antal deltagare:
648
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
53 896 835
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
26 916 406
Kontaktperson:
Tommy Henningsson
E-post:
tommy.henningsson@hellefors.se
Specifikt mål:
2.1

Med All in ska 8 kommuner i Örebro län samarbeta för att nå individer som strukturellt inte stärks av befintliga insatser inom etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin. Genom att använda alternativa aktivitetsmetoder och ett dialogbaserat arbetssätt, kommer vi utveckla verktyg för att identifiera, involvera och etablera individer på arbetsmarknaden, alternativt hitta nya vägar till utbildning och kompetensutveckling för att lättare ta sig till sysselsättning och egenförsörjning. Vår utgångspunkt är att dagens insatser i hög grad kan vara utformade av, riktade till och designade för män som står relativt nära arbetsmarknaden och därmed riskerar förstärka det strukturella utanförskap som nyanlända kvinnor, äldre och individer med kortare utbildning upplever.