2017/00083 - All In

Name:
All In
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Hällefors kommun, Kommunkontoret
Projektnummer:
2017/00083
Planerat antal deltagare:
648
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
53 896 835
Beviljat ESF-stöd:
26 916 406
Kontaktperson:
Tommy Henningsson
E-post:
tommy.henningsson@hellefors.se
Specifikt mål:
2.1

Med All in ska 8 kommuner i Örebro län samarbeta för att nå individer som strukturellt inte stärks av befintliga insatser inom etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin. Genom att använda alternativa aktivitetsmetoder och ett dialogbaserat arbetssätt, kommer vi utveckla verktyg för att identifiera, involvera och etablera individer på arbetsmarknaden, alternativt hitta nya vägar till utbildning och kompetensutveckling för att lättare ta sig till sysselsättning och egenförsörjning. Vår utgångspunkt är att dagens insatser i hög grad kan vara utformade av, riktade till och designade för män som står relativt nära arbetsmarknaden och därmed riskerar förstärka det strukturella utanförskap som nyanlända kvinnor, äldre och individer med kortare utbildning upplever.