2017/00049 - Yh Nord

Namn:
Yh Nord
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Region Västerbotten, Region Västerbotten Näringsliv och samhällsbyggnad
Projektnummer:
2017/00049
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-06-01 - 2019-04-01
Total projektbudget:
2 876 982
Beviljat ESF-stöd:
2 876 982
Kontaktperson:
Stina Johansson
E-post:
stina.johansson@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
1.2

Region Norrbotten och Region Västerbotten har gemensamt att det i Övre Norrland finns stora behov av att stärka yrkeshögskola som utbildningsform. YH Nord är ett kapacitetshöjande projekt framtaget i samarbete mellan de både myndigheterna och kommer i allt väsentligt att innebära ett gemensamt åtagande under både analys- och genomförandefasen. Fokus i projektet ligger på att öka förutsättningarna för en svagare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och väl fungerande kompetensförsörjning möjliggörs.