information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00049 - Yh Nord

Projektnummer:
2017/00049
Projektägare:
Region Västerbotten, Region Västerbotten Näringsliv och samhällsbyggnad
Namn:
Yh Nord
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-06-01 - 2019-04-01
Total projektbudget:
2 876 982
Beviljat ESF-stöd:
1 352 182
Kontaktperson:
Stina Johansson
E-post:
stina.johansson@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
90109
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Region Norrbotten och Region Västerbotten har gemensamt att det i Övre Norrland finns stora behov av att stärka yrkeshögskola som utbildningsform. YH Nord är ett kapacitetshöjande projekt framtaget i samarbete mellan de både myndigheterna och kommer i allt väsentligt att innebära ett gemensamt åtagande under både analys- och genomförandefasen. Fokus i projektet ligger på att öka förutsättningarna för en svagare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och väl fungerande kompetensförsörjning möjliggörs.