2017/00035 - Vägen Vidare

Namn:
Vägen Vidare
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Medlefors folkhögskola, Medlefors folkhögskola
Projektnummer:
2017/00035
Planerat antal deltagare:
90
Projektperiod:
2017-04-03 - 2020-03-31
Total projektbudget:
7 270 720
Beviljat ESF-stöd:
4 586 884
Kontaktperson:
Linda Carstedt
E-post:
linda.carstedt@medlefors.se
Specifikt mål:
2.1

Vägen Vidare är ett projekt där Medlefors folkhögskola som projektägare samverkar med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö och representanter från näringslivet. I projektet vill vi dela varandras kompetens och erfarenhet för att på bästa sätt kunna ge rätt insatser och stöd till målgruppen. Projektet som vänder sig till personer mellan 25 och 64år i Skellefteå kommun som varit utan arbete en längre tid har som till syftet är att stärka personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så de närmar sig arbete och / eller studier och därigenom nå egen försörjning. Det är Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen som remitterar deltagare till projektet. För att ge ett specialanpassat stöd för varje deltagare i Vägen Vidare får de en individuell aktivitetsplan som arbetas fram och följs upp tillsammans med en handledare på plats. Planeringen kan innehålla lärarledda lektioner, handledning, jobbskuggning, studiebesök och praktik. Exempel på lärarledda lektioner är; arbetsliv/arbetsrätt, hälsa, motivation, kreativitet och lyfta kompetenserna genom att lajva kompetenser. Vägen Vidare arbetar även med arbetsgivare med syfte att bidra till en ökad medvetenhet hos arbetsgivarna kring mjuka kompetenser och hur dessa kan matchas mot den kompetens som efterfrågas.
Projektet pågår till och med mars 2020.