2017/00033 - Stärkt Attraktiv Mottagning

Diarienummer:
2017/00033
Namn:
Stärkt Attraktiv Mottagning
Projektnummer:
2017/00033
Projektägare:
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr, Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2017-05-15 - 2019-01-08
Total projektbudget:
5 729 948
Beviljat ESF-stöd:
4 281 984
Kontaktperson:
Christer Lindblom
E-post:
christer.lindblom@akademinorr.se
Stödmottagare postnr:
92381
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda och personer inom idéburen sektor som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projektet ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skede.
Genom ett strategiskt samverkansarbete inom och mellan kommuner och idéburen sektor vill projektet verka för att stärka mottagandet av utrikesfödda samt arbetet med integration i de deltagande kommunerna.
Med detta projekt vill projektägarna skapa bättre förutsättningar för utrikesfödda personer att leva och verka i de deltagande kommunerna. En sammanhållen, tydlig och logisk mottagningsprocess med anställda och ideellt engagerade som känner sig trygga i sina roller underlättar för alla.