information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00033 - Stärkt Attraktiv Mottagning

Projektnummer:
2017/00033
Projektägare:
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr, Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Namn:
Stärkt Attraktiv Mottagning
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2017-05-15 - 2019-01-08
Total projektbudget:
5 729 948
Beviljat ESF-stöd:
2 697 650
Kontaktperson:
Christer Lindblom
E-post:
christer.lindblom@akademinorr.se
Stödmottagare postnr:
92381
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda och personer inom idéburen sektor som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn eller utrikesfödda med särskilda behov i sitt arbete. Projektet ska leda till att stärka anställdas arbetssituation och utveckla verksamheterna i integrationens olika skede.
Genom ett strategiskt samverkansarbete inom och mellan kommuner och idéburen sektor vill projektet verka för att stärka mottagandet av utrikesfödda samt arbetet med integration i de deltagande kommunerna.
Med detta projekt vill projektägarna skapa bättre förutsättningar för utrikesfödda personer att leva och verka i de deltagande kommunerna. En sammanhållen, tydlig och logisk mottagningsprocess med anställda och ideellt engagerade som känner sig trygga i sina roller underlättar för alla.