information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00032 - MARY - Sammanhang och Egenmakt

Projektnummer:
2017/00032
Projektägare:
Stiftskansliet Luleå Stift, Stiftskansliet Luleå Stift
Namn:
MARY - Sammanhang och Egenmakt
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
58
Projektperiod:
2017-06-01 - 2020-03-01
Total projektbudget:
8 350 638
Beviljat ESF-stöd:
3 899 773
Kontaktperson:
Satu Brännström
E-post:
satu.brannstrom@svenskakyrkan.se
Stödmottagare postnr:
97128
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I projektet MARY - Sammanhang och Egenmakt samverkar tre församlingar i Luleå Stift för att tillsammans utveckla och sprida metoden MARY som ett verktyg att hjälpa långtidsarbetslösa män och kvinnor närmare arbete, studier eller på annat sätt att komma närmare arbetsmarknaden. MARY - Sammanhang och egenmakt. Till grund för projektet finns en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan nationellt. En överenskommelse som genom detta projekt syftar till att lokalt och regionalt realisera samverkansformer och arbetsmetoder som kan spridas vidare inom Svenska kyrkan. Projektet tillvaratar erfarenheter från lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan som syftar till att inkludera och upprätta socialt utsatta personer oavsett kön, sexuell identitet, religion, etnicitet, funktionsskillnader eller andra diskrimineringsgrunder. Det inkluderar bland annat ESF-projektet Svenska Kyrkan Öppnar Portarna som genomfördes i Luleå Stift 2011-2013 samt Projektet Svenska Kyrkan Öppna Rum, Luleå stift 2014. Aktör för välfärd som genomfördes i Västerås stift 2012-2014. Projekten har fått stort genomslag inom Svenska kyrkan, .
Svenska kyrkan har med sina 1200 församlingar och 25 000 anställda potential att bli en viktig resurs för praktik och arbetsträning för män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. För att detta ska kunna ske långsiktigt hållbart och med god kvalitet behöver bevisat fungerande arbetsmetoder för att inkludera arbetslösa män och kvinnor på arbetsmarknaden utvecklas och spridas. Särskilt viktigt är att ta tillvara individens egna förmågor till ökad egenmakt, delaktighet och ansvar. I detta projekt används metoden MARY som utvecklats av Linde Bergslags församling och Västerås stift och som visat sig framgångsrika resultat där 95 procent av ca 70 deltagare gått vidare till anställning, studier, vidare praktik eller pensionering. MARY står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet och är en metod för praktik och arbetsträning i fasta verksamheter som liknar interna sociala företag. Under projektet ska metoden utvecklas för att fullt ut integrera jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet i sitt arbetssätt, där målet är att varje människas unika förutsättningar ska tas tillvara för att skapa meningsfull sysselsättning och ett hållbart samhälle.