2017/00029 - Möten i Mångfald

Diarienummer:
2017/00029
Namn:
Möten i Mångfald
Projektnummer:
2017/00029
Projektägare:
Medlefors folkhögskola, Medlefors folkhögskola
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
530
Projektperiod:
2017-04-03 - 2019-09-30
Total projektbudget:
4 302 721
Beviljat ESF-stöd:
3 208 926
Kontaktperson:
Linda Carstedt
E-post:
linda.carstedt@medlefors.se
Stödmottagare postnr:
93127
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Med projektet Möten i Mångfald vill Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, i samverkan med flera aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor, utveckla och stärka så kallad mjuk kompetens hos medarbetare som i sitt uppdrag möter asylsökande, ensamkommande barn och utrikesfödda med särskilda behov inom Skellefteå och Norsjö kommuner. Mjuk kompetens innebär för oss värdegrundsarbete, mångfaldsfrågor, jämställdhet, anti-diskriminering, tillgänglighet, kulturella skillnader, samtalsmetodik och situationsanpassat bemötande. Vi tror att utvecklande av så kallad mjuk kompetens kan stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden samt organisationen inifrån, vilket ger en ökad yrkestrygghet för medarbetarna, en mer hälsosam arbetsplats och ett hållbart arbetsliv.