2017/00026 - Kompetensomställning Migration

Namn:
Kompetensomställning Migration
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Piteå kommun Samhällsbyggnad, Flyktingsamordningen
Projektnummer:
2017/00026
Planerat antal deltagare:
88
Projektperiod:
2017-04-03 - 2019-01-15
Total projektbudget:
3 688 941
Beviljat ESF-stöd:
2 768 531
Kontaktperson:
Anna Eriksson
E-post:
anna.jonssoneriksson@pitea.se
Specifikt mål:
1.1

Piteå kommun startade sin flyktingmottagning 2006 och hade då en anställd. Sedan dess har verksamheten växt och idag har man ca 88 anställda av vilka de flesta arbetar med Ensamkommande flyktingbarn (EKB). Ytterligare ca 30 personer arbetar också med flyktingmottagningen inom Socialtjänsten, Utbildningsförvaltningen, överförmyndaren samt hos Civilsamhällesorganisationerna. Den största tillväxten var hösten 2015 och då anställdes många personer med otillräcklig kompetens. Det finns alltså ett behov av att kompetensutveckla personalen.

Efter den stora expansionen har nu läget ändrats så att ca 60 av personalen inom flyktingsamordningen kan bli övertalig.

Civilsamhällesorganisationer och näringslivet kommer också att medverka i projektet. Dessa är viktiga i arbetet med att skapa positiva attityder till utrikesfödda som nya Pitebor.

Syftet med projektet är att öka kompetensen för alla deltagare och därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det bidrar till en viktig utveckling och kvalitetssäkring av flyktingverksamheterna. Genom att använda ett normkritiskt förhållningssätt kan vi uppnå attitydförändringar som leder till en ökad integration.

De som blir övertaliga kommer att ha styrkt kompetens via tjänstgöringsintyg.

Projektet ska pågå under tiden 2017-04-03 – 2019-01-15 och ska totalt omfatta ca 90 personer.

I projektet kommer stor vikt att läggas på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.