2016/00766 - Öppna dörren för nyanlända

Diarienummer:
2016/00766
Namn:
Öppna dörren för nyanlända
Projektnummer:
2016/00766
Projektägare:
Axfoundation - Axel Johnson Holding AB, Axfoundation- ÖppnaDörren
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
4000
Projektperiod:
2017-05-15 - 2022-06-30
Total projektbudget:
53 403 000
Beviljat ESF-stöd:
25 099 162
Kontaktperson:
Amelie Silfverstolpe
E-post:
amelie.silfverstolpe@axfoundation.se
Stödmottagare postnr:
10041
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

"Öppna dörren för nyanlända" är ett projekt där fyra ideella verksamheter samarbetar för att snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Organisationerna samarbetar sedan tidigare inom ramen för projektet "ÖppnaDörren" och har lång erfarenhet av att matcha ihop etablerade och nya svenskar för att träffas på individnivå. Det övergripande syftet med ÖppnaDörrens möten är att åstadkomma "informell validering" så att dörröppnaren kan öppna rätt dörrar för att de utlandsfödda ska komma in på arbetsmarknaden.

Under 2016 möjliggjorde partnerorganisationerna inom ÖppnaDörren möten på individnivå mellan 10 848 etablerade och nya svenskar. I mötet sker ofta en "informell validering" vilket innebär att en etablerad svensk genom samtal bedömer ungefär på vilken nivå det är rätt att öppna dörrar för personen till sitt kontaktnät och in på arbetsmarknaden, oavsett om denna person har formell validering eller ej. När dörröppnaren erbjuder kontakt med personer i sitt nätverk så får deltagaren möjlighet att träffa fler personer som kan validera hens kompetens och antingen erbjuda praktik/jobb eller öppna ytterligare dörrar i sin tur. Under mötet sker ofta också en "informell utbildning" i såväl det svenska språket som i svenska sociala koder som är bra att känna till.

På detta sätt skickas personer med utländsk bakgrund in i systemet, på väg mot ett innanförskap istället för ett utanförskap, med hjälp av den informella validering deras nya etablerade kontakter har bistått med. Ett viktigt komplement till formell validering och Arbetsförmedlingens arbete är att se till att så många som möjligt av de utlandsfödda får möjlighet till denna informella validering och utbildning som är så viktig med tanke på att 7 av 10 företag rekryterar med hjälp av kontakter. Projektet "Öppna dörren för nyanlända" ritar in sig specifikt på gruppen nyanlända, i samarbete med Arbetsförmedlingen.