2016/00754 - Ett hälsosamt arbetsliv

Name:
Ett hälsosamt arbetsliv
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Tranås kommun, Tranås kommun
Projektnummer:
2016/00754
Planerat antal deltagare:
7699
Projektperiod:
2017-04-03 - 2020-03-31
Total projektbudget:
22 150 918
Beviljat ESF-stöd:
10 397 073
Kontaktperson:
Agata Rukat
E-post:
agata.rukat@rjl.se
Specifikt mål:
1

Projektet "Ett hälsosamt arbetsliv" syftar till att stärka medarbetares kompetens inom fyra olika påverkansområden för att på så vis långsiktigt minska psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar i de deltagande organisationerna. De fyra påverkansområdena är utvecklad kvalitetskultur, fungerande chef-, ledar- och medarbetarskap, förbättrad jämställdhet samt förbättrad resursanvändning.