2016/00751 - Bryta trenden

Diarienummer:
2016/00751
Namn:
Bryta trenden
Projektnummer:
2016/00751
Projektägare:
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen, personalenheten
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
549
Projektperiod:
2017-04-03 - 2020-03-31
Total projektbudget:
10 241 968
Beviljat ESF-stöd:
4 805 625
Kontaktperson:
Cecilia Tyrberg
E-post:
cecilia.tyrberg@almhult.se
Stödmottagare postnr:
34323
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Projektet Bryta Trenden är ett metodutvecklande projekt med ett mål att ta fram verkningsfulla och strukturpåverkande metoder för att minska ohälsan på arbetsplatser som äldreomsorgen. Det finns fyra huvudinriktningar för de insatser som ska prövas. Programmet genomförs främst på gruppnivå men aktiviteter kan även vara på individnivå. De fyra huvudinriktningarna är: a) Fokus på det fysiska. Kost, motion, avspänning, massage som exempel. b) Fokus på stress och närvaro. c) Fokus på gruppen och dess relationer. d) Det fysiska, det mentala i ett. D.v.s. lite av varje från de övriga tre inriktningarna

Projektets målgrupp är medarbetare inom omsorg (vårdbiträden, undersköterskor, boendeassistenter samt personliga assistenter), kost (kock och ekonomibiträden) och städ (lokalvårdare) i kommunerna Älmhult, Osby och Tingsryd. 425 deltagare i Älmhults kommun och 40 var i övriga två kommuner).

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en metodik för hälsofrämjande arbete baserade på arbetsplatsnärametoder som leder till att sjuktalen minskar. Hypotesen är att om metoderna är arbetsplatsnära ökar möjlighet till att det implementeras i ordinarie verksamhet. Metoderna ska vara lätta att applicera i andra verksamheter och organisationer i Småland och öarna samt resten av Sverige.

Delmål:
- Förbättrad hälsa hos projektets målgrupp (505 individer) specifikt bland kvinnliga deltagare.
- En minskning i andel sjukskrivningar i projektets målgrupp, specifikt bland kvinnliga deltagare. Kvinnor är idag överrepresenterade i sjukstatistiken.
- Lägre kostnad för efterhjälpande aktiviteter hos företagshälsovården. Kostnaden för efterhjälpande aktiviteter minskar vilket medför att möjlighet för att arbetsmetoden kan implementeras och vidmakthållas.
- Utveckla ett paket med metoder för arbetsplatsförlagda kompetensutvecklingsinsatser mot ohälsa.