information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00695 - EURES 2017

Namn:
EURES 2017
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Enheten Nationell Samordning Eures
Projektnummer:
2016/00695
Planerat antal deltagare:
1
Projektperiod:
2017-01-28 - 2018-01-27
Total projektbudget:
6 227 839
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 869 845
Kontaktperson:
Mikael Lindbom
E-post:
mikael.lindbom@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet, som bygger på ett samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och ESF-rådet, syftar till att skapa förutsättningar för en snabb och kvalitetssäker implementering av en nya ESF-förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016, som beslutad av Europaparlamentet och Rådet. Den innebär att Eures tjänster och leverans av dessa ska kunna utföras av flera än Arbetsförmedlingen. Hur detta ska ske utvecklas nu inom under det Nationella samordningskontorets ansvar på Arbetsförmedlingen och ska vara klart att sjösättas senast i maj 2018.
Under de två år som nuvarande samverkansavtal mellan ESF och Arbetsförmedlingen gällande Eures varit i bruk, har medel från ESF använts till Eures rådgivares resor för rekryteringsaktiviteter i Sverige och i Europa samt till lokalhyror och nätverksträffar i syfte att matcha arbetssökande mot vakanser i Sverige och Europa. Detta finns också beskrivet i hittills varande samverkansavtal, påskrivet den 27 januari 2015 av båda myndigheterna. I den nya förordningen förväntas Eures att bredda verksamheten för att öka matchningen på den europeiska arbetsmarknaden. Tjänsterna ska komma till gagn för flera personer inom målgrupperna arbetssökande, arbetsgivare och personer som arbetar med förmedling. Det innebär att så länge Eures-nätverket bara består en medlem, Arbetsförmedlingen, kommer NSKs styrning av Eures tjänster ske med nuvarande förutsättningar. Samtidigt ska en utveckling ske av metoder för breddningen av nätverket En ökad digitalisering är central inom Arbetsförmedlingens förnyelsearbete och som också kommer att ger flera tillgång till Eures tjänster och därigenom en snabbare möjlig lösning på deras rekryterings/arbetssökarproblem. Genom seminarier, utbildningsinsatser, kvalitetssäkrade överenskommelser med medlemsländer och ökad utvärdering av aktiviteter både av interna och externa utvärderare kommer att påvisa vilka metoder och underlag som ger den effekt som Europasamarbetets nya utmaningar under nya EU-förordningen står inför.