information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00692 - Tillväxtresan

Namn:
Tillväxtresan
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Burlövs kommun, Kommunledningskontoret
Projektnummer:
2016/00692
Planerat antal deltagare:
224
Projektperiod:
2017-06-01 - 2020-05-31
Total projektbudget:
5 551 383
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 131 586
Kontaktperson:
Anna Stening Frost
E-post:
anna.frost@burlov.se
Specifikt mål:
1.1

TIM Burlöv är ett tillväxtprojekt som ska koppla samman kompetensutvecklingsinsatser och företagen till strategisk kompetensförsörjning vilket omfattar arbete med kunskap, attityder och värderingar. Mångfaldsarbete liksom arbete kring innovation, kompetensförsörjning via behovsanalys, samt breddad rekrytering är metoderna för att nå en inkluderande hållbar tillväxt.

Deltagande företag kommer via en tillväxtanalys som mynnar ut i en tillväxtplan, med stöd i en förändringsledningsprocess, åstadkomma en tillväxt genom ökad produktivitet, konkurrenskraft, idéutveckling, innovationsförmåga och nyanställningar. Projektet har möjlighet att påverka framtida rekryteringar hos deltagande företag genom att ge en ny kunskap inspiration och motivation genom att arbeta med breddad rekrytering. Ansatsen är att projektet ska titta på lönsamhet och ha en affärsmässig inriktning. Hur kan företaget växa och utvecklas från innovation, mångfald (internationalisering och kunskapshöjande insatser. TIM Burlöv kommer använda sig av en innovativ metod som innebär att sammanföra flera olika beprövade metoder under processled förändringsledning. För att omvandla nyförvärvade kunskaper till kompetenser och tillgodogöra sig nya metoder är förändringsmognad avgörande.

Deltagare från bl.a. arbetsmarknadsenheten i Burlöv kommer att integreras för att ge bredd och kompetens till projektet samt via sitt deltagande öka möjligheten till nya mötesytor för både arbetsgivare, anställda och arbetssökande i TIM Burlöv. TIM Burlöv samverkar med Företagarna Öresund och hämtar kunskap i utbyte med Burlövs Företagsgrupp, Arbetsförmedlingen samt de fem YES-kommunerna Staffanstorp, Kävlinge, Svedala, Lomma (Burlöv).

Genom att integrera funktionen Näringslivsansvarig i kommunen kommer projektets långsiktiga effekter säkerställas. Kommunstyrelsens övergripande mål är att näringsklimatet ska rankas högt. Frågan är alltid hur, i synnerhet en medelstor, kommun ska kunna åstadkomma detta. Att företagen i en kommun har en stark tillväxt är önskvärt och öppnar möjligheter för att fler kommer i sysselsättning, inflyttningen ökar och att spännande samverkanprojekt tillexempel mellan skola, unga, kultur och näringsliv växer fram.

TIM Burlövs syfte är att ha en inkluderande, hållbar och stabil tillväxt som öppnar nya möjligheter på individ-, företags- och samhällsnivå.