2016/00666 - Projektstöd PwC

Name:
Projektstöd PwC
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Projektnummer:
2016/00666
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-09-01 - 2020-04-30
Total projektbudget:
1 500 000
Beviljat ESF-stöd:
1 500 000
Kontaktperson:
Henrik Fagerlind
E-post:
henrik.fagerlind@pwc.com
Specifikt mål:
1

Upphandling projektstöd public360 2015/00584 Småland och Öarna