2016/00665 - Projektstöd WSP

Name:
Projektstöd WSP
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
WSP Sverige AB, WSP Sverige AB
Projektnummer:
2016/00665
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-09-01 - 2021-03-31
Total projektbudget:
23 470 809
Beviljat ESF-stöd:
23 470 809
Kontaktperson:
Thomas Lidén
E-post:
thomas.liden@wsp.com
Specifikt mål:
1

Upphandling projektstöd public360 2015/00584 för
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Östra Mellansverige
Stockholm
Västsverige
Sydsverige
ESF Nationellt/Kommunikation