information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00645 - Temap:"Hållbart Arbetsliv"

Namn:
Temap:"Hållbart Arbetsliv"
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Apel, Apel
Projektnummer:
2016/00645
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-08-01 - 2016-11-30
Total projektbudget:
500 000
Total Kostnader:
-2147483648
Beviljat ESF-stöd:
500 000
Kontaktperson:
Carina Åberg
E-post:
carina.aberg@apel-fou.se
Specifikt mål:
1.1

Temaplattformens syfte är att förstärka och förbättra socialfondens insatser i Sverige. Genom att sprida kunskap och ge förutsättningar av programgenomförandet. En del i arbetet kan direkt återföras till projekten och socialfondsprogrammet inklusive utlysningar samt spridning och påverkan. En temaplattform ska stärka och förbättra genomförandet av socialfondsprogrammet som inte enskilda projekt eller satsningar på egen hand kan åstadkomma. Därmed ökar möjligheterna till att förbättra system, förbättra kunskap och arbeta med opinionsbildning inom det område som temaplattformen verkar. Ett viktigt arbete för en temaplattform är att knyta sin verksamhet nära forskning och policyområdet samt andra närliggande satsningar. En annan central del i en temaplattform är att de ingående parterna är relevanta och var och en har förmåga att bidra med egen kunskap men också ta med sig erfarenheter till sin egen organisation för att påverka och förbättra genomslaget av insatserna som temaplattformen åstadkommer.

ESF-rådet har behov av att upphandla en förstudie som ska ligga till grund till införandet av en tematisk plattform som går under arbetsnamnet "Hållbart Arbetsliv".