information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00589 - Exchange for empowerment

Namn:
Exchange for empowerment
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetarnas Bildningsförbund, Arbetarnas Bildningsförbund
Projektnummer:
2016/00589
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2017-04-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
3 620 539
Beviljat ESF-stöd:
3 620 539
Kontaktperson:
Carin Öhlén
E-post:
carin.forsberg@abf.se
Specifikt mål:
2.3

ABF, Arbetarnas bildningsförbund, har arbetat med att ge kunskap och bildning till människor som av olika anledning stått långt ifrån makt och inflytande i över hundra år. När världens konflikter gör att milliontals människor är på flykt, påverkar det Sverige och Europa. Vi arbetar över hela landet med olika former av verksamhet för asylsökande, nyanlända och med människor som är födda utomlands men bott länge i Sverige. Vi arbetar med folkbildningens metoder som går ut på att individen ska se sina egna förmågor och möjligheter till förändring i en form av empowerment. Förutom olika former av lärande som stärker individens integration såsom språkinlärning och samhällsintroduktion har vi olika former av nätverksbygge med lokala föreningar och ideellt engagerade ledare. Vi samarbetar även med de formella utbildningsanordnarna och i vissa fall genomför vi även uppdrag inom etableringen. Vi stärker inte enbart individen utan ger också verktyg till hur man kan organisera sig för att tillsammans med andra kan engagera sig i olika frågor i ett demokratiskt samhälle. I det här projektet ska ABF som är medlem i Solidar, tillsammans med samarbetspartners runt om i Europa, utbyta erfarenheter och granska våra metoder för att medverka till ett bra mottagande och bidra till snabbare etablering. Vi är övertygade om att informellt lärande och aktiviteter som stärker individens hela situation är en viktig del i etableringen. Då statistiken visar att det är kvinnorna som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden ska vi särskilt granska de metoder som kan stödja kvinnor.

Syftet med projektet är att
- Utveckla en bättre gemensam metod för egenmakt och delaktighet i våra organisationer
- Förbättra de praktiska arbetsmetoderna för delaktighet och inflytande
- Utarbeta riktlinjer för hur dessa metoder och verktyg, såsom lärande studiecirklar, kan användas över hela Europa
- Bilda ett kluster av organisationer som arbetar med dessa metoder i Europa
- Arbeta för inflytande på EU:s politik för integration genom dialog i våra nätverk, Solidar och Y.E.S Forum och via kanaler och partners såsom Social Platform

aktiviteter
"Exchange for empowerments" partners vill lära av varandra, utveckla och prova nya metoder genom att arbeta tillsammans med organisationer som delar tron på de inneboende styrkan hos alla människor och att arbetet med egenmakt i eftersatta områden. De konkreta åtgärderna som planeras är:
- Kartläggning och utbyte av metoder som används i partnerskapet
- Utveckling och godkännande av gemensamma principer för peer review och benchmarkingindikatorer
- Utbytes- och lärande besök i varandras verksamheter