2016/00571 - En byggbransch för alla

Name:
En byggbransch för alla
Region:
Stockholm
Projektägare:
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Projektnummer:
2016/00571
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2016-12-15 - 2021-12-31
Total projektbudget:
29 142 263
Beviljat ESF-stöd:
29 142 263
Kontaktperson:
Christer Carlsson
E-post:
christer.carlsson@byggnads.se
Specifikt mål:
1

Projektet "En byggbransch för alla" avser att ge fler vill ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom byggsektorn. Med riktad kompetensutveckling för anställda inom byggsektorn som idag saknar nödvändig kompetens ska projektet både bidra till att matcha branschens växande behov, bryta könssegregationen och bristen på mångfald samt bidra till att skapa en mer jämställd och inkluderande byggbransch.

Projektet riktar särskilt in sig på de grupper som trots tillväxt löper stor risk för arbetslöshet vid arbetsbrist på grund av bristande kvalifikationer - trots ofta många års erfarenhet i branschen. Genom att små och medelstora företag får möjlighet att kompetensutveckla sin personal kan de bättre matcha arbetsmarknadens behov och stärka sin konkurrenskraft.