information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00554 - Spel som etableringsverktyg

Namn:
Spel som etableringsverktyg
Region:
Västsverige
Projektägare:
Högskolan i Skövde, Högskolan i Skövde
Projektnummer:
2016/00554
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-02-01 - 2017-10-31
Total projektbudget:
2 309 829
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 309 829
Kontaktperson:
Katrin Dannberg
E-post:
katrin.dannberg@his.se
Specifikt mål:
2.2

Förstudieprojektet kommer att utreda och skapa underlag för att utveckla ett genomförandeprojekt där spel, spelteknik och spelkultur är del av metoden för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.

Förstudien kommer att fokuseras kring tre områden:
• Spelintresse: Vilka aktiviteter kan fånga upp personer med intresse för spel och spelkultur och genom deras hobby väcka intresse för ökat deltagande i studier/fortsatta studier: Något som längre fram skulle kunna leda till att ungdomar kan arbeta med att utveckla sin nuvarande hobby.
• Gamification: Vilka aktiviteter kan få ungdomar som är intresserad av spelteknik att reflektera över hur man skulle kunna använda tekniken i andra sammanhang än spel och hur kan detta kunskapsområde fördjupas så att fler hittar en plats på arbetsmarknaden.
• Validering: Vilka är möjligheterna till validering av kompetens inhämtad via dataspel

Projektet kommer att vara uppdelat i fyra block, där de tre första blocken är två månader styck och det fjärde blocket är tre månader. Tillsammans utgör de projektets nio månader.
1. Analyser; förstudien genomför analyser inom olika områden för att etablera en grund att stå på
2. Utkast till metoder; baserat på analyser och Högskolans kunnande inom området tas det fram utkast till olika metoder inom de tre fokusområdena
3. Avstämning mot målgruppen; Utkasten till olika metoder presenteras och diskuteras med målgruppen unga och med intressenter och övriga aktörer inom området
4. Planering av genomförandeprojekt; de utkast till metoder som under avstämningen anses ha bäst förutsättningar kommer att ligga till grund för aktiviteterna i ett planerat genomförandeprojekt som dokumenteras som en del av slutrapporten.