2016/00553 - Friska vindar

Name:
Friska vindar
Region:
Västsverige
Projektägare:
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Projektnummer:
2016/00553
Planerat antal deltagare:
230
Projektperiod:
2017-03-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
7 914 309
Beviljat ESF-stöd:
3 586 897
Kontaktperson:
Ann Kickeus
E-post:
ann.kickeus@trollhattan.se
Specifikt mål:
2.1

Friska Vindar är ett samverkansprojekt som arbetar för friskare arbetsplatser och minskade sjukskrivningar genom tillvaratagande av medarbetarnas erfarenheter och engagemang. Individinriktade insatser skapar tillsammans med nya strategiska samarbetsvägar, metoder och handlingsplaner samt förutsättningar för att de pågående sjukskrivningarna skall kunna förkortas och nya sjukskrivningar förebyggas. Projektet arbetar från åtgärdande till främjande via förebyggande insatser.