2016/00553 - Friska vindar

Diarienummer:
2016/00553
Namn:
Friska vindar
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2016/00553
Projektägare:
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
230
Projektperiod:
2017-03-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
7 914 309
Beviljat ESF-stöd:
3 586 897
Kontaktperson:
Ann Kickeus
E-post:
ann.kickeus@trollhattan.se
Stödmottagare postnr:
46183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Friska Vindar är ett samverkansprojekt som arbetar för friskare arbetsplatser och minskade sjukskrivningar genom tillvaratagande av medarbetarnas erfarenheter och engagemang. Individinriktade insatser skapar tillsammans med nya strategiska samarbetsvägar, metoder och handlingsplaner samt förutsättningar för att de pågående sjukskrivningarna skall kunna förkortas och nya sjukskrivningar förebyggas. Projektet arbetar från åtgärdande till främjande via förebyggande insatser.