information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00550 - En hälsosam arbetsplats

Namn:
En hälsosam arbetsplats
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg, SDF Östra Göteborg
Projektnummer:
2016/00550
Planerat antal deltagare:
3505
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
13 964 000
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 843 802
Kontaktperson:
Inger Jayakoddy
E-post:
inger.jayakoddy@ostra.goteborg.se
Specifikt mål:
1.1

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg tillsammans med Intraservice (ägare för stadens rehabiliteringsprocess) har för avsikt att, på olika nivåer, utveckla kunskapen, metoder och stöd på individ- grupp- och organisationsnivå samt ur såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande perspektiv. Detta för att nå så stor framgång som möjligt. Projektets aktiviteter har fokus på att utveckla ett strategiskt hälsofrämjande arbete på organisationsnivå samt utveckla kommunens förebyggande och rehabiliterande arbete. I projektet kommer chefer i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet vara en primär målgrupp för aktiviteter, både för att utveckla stödet riktat till chefer men också för att stärka dem i sin roll som ledare med ansvar för arbetsmiljön riktat till sina medarbetare. I det rehabiliterande perspektivet kommer chefer, HR-funktioner och långtidssjukskrivna medarbetare vara primära målgrupper för aktiviteter.