information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00547 - Plattform Ung styrka Falköping

Namn:
Plattform Ung styrka Falköping
Region:
Västsverige
Projektägare:
Falköpings kommun, Arbetsmarknadsenehten
Projektnummer:
2016/00547
Planerat antal deltagare:
110
Projektperiod:
2017-03-01 - 2020-02-28
Total projektbudget:
5 847 062
Beviljat ESF-stöd:
3 915 900
Kontaktperson:
Peter Löfholm
E-post:
peter.lofholm@falkoping.se
Specifikt mål:
2.2

Plattformen - Ung styrka Falköpings syfte är att utveckla en arbetsmetod för att komma till rätta med ett identifierat problem att unga kvinnor och män, med svensk bakgrund och utrikes, inte får jobb trots insatser och tillgång till arbetstillfällen i Falköpings kommun. Målgruppen är unga 18-24 år.

Projektet Plattformen - Ung styrka Falköping har en lång förankringsfas och bakgrund i en analys gjord av arbetsmarknadsenheten, de fackliga organisationerna på företagen, arbetsförmedlingen och industrin i Falköping om att många ungdomar går in och ut i åtgärder utan att de får fäste och får ett jobb. Projektidén att göra särskilda insatser för ungdomar 18-24 år för att hjälpa dem till jobb inom industrin och även andra branscher har sitt ursprung i situationen i Falköping där särskilt industrin står inför stora utmaningar att hitta personal.

Metodutvecklingen ska utgå från praktisk individuell handledning och individanpassad utbildning tillsammans med branscher där det finns och kommer att finnas tillgängliga arbetstillfällen.

I inledningsskedet genomförs intervjuer på företagen med ungdomarna. Därefter följer praktik enligt ett introduktionsprogram som involverar flera företag i syfte att ungdomarna ska få en bred bild av arbetslivet och olika yrken. Praktiken sker parallellt med handledning och kontinuerligt stöd från Plattformen - Ung styrka Falköping.

Efter genomgången introduktionsutbildning så utvärderas deltagarens upplevelse och insats av deltagaren, företagen och projektteamet för att kunna gå vidare mot steg 2. Där sker avstämning och individuell plan utarbetas för ungdomarna. I den skapas en bild av hur man kan matcha den deltagandes önskemål och branschens behov. Här bestäms också vilka utbildningsinsatser som bör genomföras, hur länge och var. av detta med företagens behov. I avslutande steg sker en förankringsprocess på arbetsmarknaden.

Total projekttid 36 månader.