information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00545 - Kompetens Destination Halland

Projektnummer:
2016/00545
Projektägare:
Region Halland, Södra Vägen
Namn:
Kompetens Destination Halland
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
2370
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
10 408 881
Beviljat ESF-stöd:
4 888 680
Kontaktperson:
Jeanette Bengtsson
E-post:
jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Stödmottagare postnr:
30180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Kompetens Destination Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till besöksnäringsföretagen i regionen. Syftet är att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt som ett strategiskt arbete med fokus på att hitta långsiktiga lösningar för snabb, flexibel och kontinuerlig kompetensutveckling.
Projektet kommer även att genomföra ett pilotprojekt med deltagare som idag står utanför arbetsmarknaden. Pilotprojektet förväntas mynna ut i en spridningsbar modell som beskriver ett arbetssätt som skall stötta individer i utanförskap så att de kommer in på arbetsmarknaden. Pilotprojektet genomförs i nära samarbete med branschen och arbetsförmedlingen.