2016/00545 - Kompetens Destination Halland

Name:
Kompetens Destination Halland
Region:
Västsverige
Projektägare:
Region Halland, Södra Vägen
Projektnummer:
2016/00545
Planerat antal deltagare:
2370
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
10 408 881
Beviljat ESF-stöd:
7 759 809
Kontaktperson:
Jeanette Bengtsson
E-post:
jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Specifikt mål:
1

Kompetens Destination Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till besöksnäringsföretagen i regionen. Syftet är att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt som ett strategiskt arbete med fokus på att hitta långsiktiga lösningar för snabb, flexibel och kontinuerlig kompetensutveckling.
Projektet kommer även att genomföra ett pilotprojekt med deltagare som idag står utanför arbetsmarknaden. Pilotprojektet förväntas mynna ut i en spridningsbar modell som beskriver ett arbetssätt som skall stötta individer i utanförskap så att de kommer in på arbetsmarknaden. Pilotprojektet genomförs i nära samarbete med branschen och arbetsförmedlingen.