2016/00544 - MYH -Manage your health

Name:
MYH -Manage your health
Region:
Västsverige
Projektägare:
SDF Askim-Frölunda-Högsbo, IFO/FH Individ och familjeomsorg Funktionhindersverksameten
Projektnummer:
2016/00544
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
17 634 104
Beviljat ESF-stöd:
8 287 348
Kontaktperson:
Emili Börjesson
E-post:
emili.borjesson@vastra.goteborg.se
Specifikt mål:
2.1

Ett samverkansprojekt mellan kommunala och statliga aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivnas återgång till arbete eller studier. Fokus på jämställdhet och jämlikhet och individens förmåga att hantera sin egen hälsa med rätt stöd - Manage your Health!