2016/00544 - MYH -Manage your health

Diarienummer:
2016/00544
Namn:
MYH -Manage your health
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2016/00544
Projektägare:
SDF Askim-Frölunda-Högsbo, IFO/FH Individ och familjeomsorg Funktionhindersverksameten
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
17 634 104
Beviljat ESF-stöd:
8 287 348
Kontaktperson:
Emili Börjesson
E-post:
emili.borjesson@vastra.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
42121
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ett samverkansprojekt mellan kommunala och statliga aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivnas återgång till arbete eller studier. Fokus på jämställdhet och jämlikhet och individens förmåga att hantera sin egen hälsa med rätt stöd - Manage your Health!