2016/00532 - En skola för alla

Name:
En skola för alla
Region:
Västsverige
Projektägare:
Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund
Projektnummer:
2016/00532
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
40 812 047
Beviljat ESF-stöd:
27 334 735
Kontaktperson:
Hillevi Larsson
E-post:
hillevi.larsson@skaraborg.se
Specifikt mål:
2.2

Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 15-24 år med fokus på 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad i Västra Götalandsregionen. Genom samverkan inom det kommunala aktivitetsansvaret, skolhälsovård, fritidsaktiviteter, pedagogiska team, mentorskap, vård och hälsofrämjande insatser ska en helhetssyn på den unga människans behov och förutsättningar skapa möjligheter att förhindra blivande skolavhopp och bidra till att unga kan återgå i studier. I stort sett alla deltagare kommer vara inskrivna i skolan vilket till stora delar är oprövat och genom tidiga insatser ska projektets samverkan och stöd skapa strukturer som kan implementeras i verksamheten för att kommande elevkullar ska få än bättre stöd och att alla unga tas om hand direkt när problem uppstår. Detta ska på sikt gynna arbetsmarknad, individen och samhället i stort då fler får utvecklade resurser att försörja sig, känna egenvärde och tillit till våra gemensamma välfärdssystem.