2016/00528 - Vägledning för livet

Name:
Vägledning för livet
Region:
Västsverige
Projektägare:
Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund
Projektnummer:
2016/00528
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-04-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
4 356 115
Beviljat ESF-stöd:
4 356 115
Kontaktperson:
Hillevi Larsson
E-post:
hillevi.larsson@skaraborg.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet "Vägledning för livet" syftar till att stärka Studie- och Yrkesvägledningsfunktioner (SYV) i de tre kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad, där fokus ligger på att öka intresset för yrkesutbildningar och att könssterotypa valmönster bryts. Projektet ska samordna aktörerna och göra en gemensam kartläggning, testa mötesplatser för neutrala och livslånga möten i samverkan med andra initiativ för unga som riskerar skolavhopp, har hoppat av eller som är arbetslösa. Målsättningen är att skapa en modern SYV som har kompetens och förmåga att vägleda individer genom hela arbetslivet.