information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00525 - Lärande rekrytering

Projektnummer:
2016/00525
Projektägare:
Piteå kommun Samhällsbyggnad, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Lärande rekrytering
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2017-04-18 - 2019-12-31
Total projektbudget:
9 601 351
Beviljat ESF-stöd:
4 502 196
Kontaktperson:
Henrik Brundin
E-post:
henrik.brundin@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Utifrån den demografiska utvecklingen kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov inom många branscher de närmaste åren. Den bransch som utpekas att ha de största behoven är vård och omsorg. Det är framförallt kommunal socialtjänst som har problem med att hitta personal. Även många andra kommunala verksamheter, såsom måltidservice, städ och fastighetsskötsel, står inför samma problem även om volymerna inte är lika stora. Samtidigt finns det grupper som trots den relativt goda arbetsmarknaden har mycket svårt att få ett jobb. En av dessa grupper är utrikesfödda kvinnor och män som i juli 2016 hade en arbetslöshet i Piteå på 22 % i jämförelse med den totala arbetslösheten som låg på ca 6 %.

Projektets syfte är att stärka män och kvinnors ställning på arbetsmarknaden samt stärka de medverkande kommunala förvaltningarnas/avdelningarnas kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Fokus kommer att ligga på utrikesfödda kvinnor och män.

I projektet ska arbetssökande kvinnor och män med utländsk bakgrund erbjudas praktik på ett antal pilotarbetsplatser inom kommunens verksamheter. Där kommer de att få extra handledning och speciell språkhandledning. Nationella och transnationella aktiviteter för personal i projektet planeras också.

Projektet ska pågå under tiden 2017-03-01 – 2019-12-31 och ska totalt omfatta ca 150 personer.
I projektet kommer stor vikt att läggas på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.