information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00465 - Vägen in

Namn:
Vägen in
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Malmö stad, Vägen In, 176 ASF Ungdomsenheten
Projektnummer:
2016/00465
Planerat antal deltagare:
155
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
9 166 927
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 111 487
Kontaktperson:
Tiba Khozestani
E-post:
tiba.khozestani@malmo.se
Specifikt mål:
2.1

Sammanfattning Vägen in
Projektet Vägen in kopplas till Malmömodellen och ingår i Malmö stads projektplattform "Etablera fler snabbare". Malmömodellen ska ses som en samordnande modell för att bemöta stadens sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar.

Vägen in avser att öka inkluderingen på arbetsmarknaden genom insatser riktade till både arbetssökande utrikes födda Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden och potentiella arbetsgivare, främst inom välfärds-och servicesektorn.

Projektets insatser skall bidra till:
-Samsyn och samordning mellan aktörer för effektiva och ändamålsenliga insatser
-Att minska eventuell osäkerhet hos arbetsgivare gällande kontakt med kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden
-Höjd sysselsättningsgrad och ökad social inkludering
-En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Aktiviteterna för arbetssökande (målgrupp 1) riktar sig till:
1. Utrikes födda kvinnor i Malmö med ett annat modersmål än svenska. Kvinnorna ingår i de familjer som omfattas av projektet Hela familjen 2.0.
2. Utrikes födda ungdomar i Malmö i åldersgruppen 20-24 år i behov av ökade kunskaper om arbetsmarknaden och praktiska kunskaper, men med grundläggande kunskaper i svenska språket.

Projektet erbjuder 25 utrikes födda kvinnor som ingår i de familjer som omfattas av projektet Hela familjen 2.0. ett skräddarsytt paket bestående av ett grundläggande/förberedande spår med svenska som andraspråk och vård och omsorgskunskap, följt av en lärlingsutbildning till undersköterska. Utbildningen kombineras med en tidsbegränsad anställning inom Malmö stad som varar under hela utbildningstiden, med placering inom Vård- och omsorgsverksamheten inom Malmö stad. Arbetsplatser och handledare har förberetts genom insatsen Mångfaldsutveckling, kulturkompetens och handledarskap, se nedan. Både deltagaren och handledaren erbjuds parallell intensiv coachning av en jobbcoach från projektet.

För utrikes födda ungdomar i Malmö i åldersgruppen 20-24 år erbjuder projektet insatsen Ungdomspraktik med personalintensiv coachning och språkstöd. Praktik erbjuds på arbetsplatser som har förberetts genom insatsen Mångfaldsutveckling, kulturkompetens och handledarskap, se nedan. Både deltagaren och handledaren får under praktiken intensiv coachning av en jobbcoach från projektet. Målsättningen är att cirka 80 individer i målgruppen skall vara ute i praktik varje år, under en tidsperiod på motsvarande i genomsnitt 3 månader heltid.

Aktiviteterna för arbetsplatserna (målgrupp 2) riktar sig till medarbetare från samtliga de arbetsplatser som ingår i projektet som samverkansparter.

Insatsen Mångfaldsutveckling, kultur och handledarskap riktar sig till arbetsgivare som vill få ökad kunskap om och redskap för hur upplevda språkliga och kulturella hinder kan hanteras och övervinnas. Insatsen erbjuder kompetensutveckling i form av seminarier, nätverksträffar och en handledarutbildning. Dessutom erbjuds coachning till arbetsplatser och handledare som tar emot deltagare från projektet. Insatsen syftar till att synliggöra attityder och normer, överbrygga kulturella barriärer och att verka för ett mer inkluderande arbetsliv.

Projektet Vägen in sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, MINE, MKB Fastighets AB, Pågen AB, Parkering Malmö, Parkeringsövervakning Malmö, Malmö stad Serviceförvaltningen, Malmö stad Sociala resursförvaltningen, och Avdelningarna för Vård och omsorg i Malmö stads stadsområden. Fler samverkansparter kan tillkomma. Projektet är väl förankrat i medverkande organisationer samt politiskt i Malmö stad.