2016/00448 - GIVE AND GET

Name:
GIVE AND GET
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Norra Sörmland
Projektnummer:
2016/00448
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-11-30
Total projektbudget:
45 951 298
Beviljat ESF-stöd:
21 502 877
Kontaktperson:
Kristina Bengtsson
E-post:
kristina.v.bengtsson@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.1

Arbetsförmedlingen har med det snabba och omfattande inflödet av nyanlända ställts inför stora utmaningar.

Med projektet "Give and get" vill vi bidra till att arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor i Sörmland, som är yrkesutbildade eller akademiker, i högre grad ska komma ut i arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet. Vi vill hitta nya vägar och metoder för att arbeta med gruppen, i första hand genom att utveckla samverkan med arbetsgivare och skapa förutsättningar för praktikmatchningar som kan leda till hållbara anställningar. Ett ömsesidigt behov kan på det sättet tillgodoses i en "vinna-vinna"-lösning.

675 deltagare, lika många män som kvinnor, ska erbjudas ett flexibelt program som omfattar introduktion, kompletterande utbildning, matchad praktik, validering och yrkeskompetensbedömning. Programmet förväntas innebära att de män och kvinnor som deltar får en långsiktig möjlighet till egen försörjning, karriärutveckling och självförverkligande.

Gruppen utomeuropeiskt födda utgör en mycket stor kompetensresurs, många har gedigen utbildning och erfarenhet i bagaget, men det tar ändå lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. När de kommer ut på arbetsmarknaden tar de ofta enklare arbeten för att kunna försörja sig - överkvalificerad arbetskraft är vanligare i Sverige än i många andra länder. Samtidigt har många arbetsgivare och branscher mycket svårt att rekrytera den kompetens som man behöver. Att matcha arbetsgivarnas behov med utomeuropeiskt födda mäns och kvinnors kompetens är en väg för samhälle och näringsliv att upprätthålla viktiga funktioner och tillväxt.

Med projektet kan vi hitta arbetssätt och samverkan som kan stärka utomeuropeiskt föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, inte minst ska vi sikta på att stärka kvinnors och personer med funktionsnedsättningars förutsättningar.