information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00444 - Breddad rekrytering

Projektnummer:
2016/00444
Projektägare:
Falu Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Sektor ledning
Namn:
Breddad rekrytering
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
215
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-02-29
Total projektbudget:
9 007 809
Beviljat ESF-stöd:
6 753 382
Kontaktperson:
Helena Bergman
E-post:
helena.bergman@falun.se
Stödmottagare postnr:
79183
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

.
Den stora nyckeln till integration är arbete. Därför behövs en metod/modell för att lyckas bättre med integrationen på arbetsplatserna.

Projektets yttersta syfte är att utveckla och implementera en modell som bidrar till integration av nyanlända i Falu kommun och kommunens kompetensförsörjning inom välfärden. Detta görs genom att stärka arbetsplatserna inom omvårdnad, kost och städ att bli mer attraktiva och inkluderande. Arbetsplatsernas förmåga till mottagande av utlandsfödda är avgörande för integrationen. Det är personalen som i praktiken har hand om mottagandet, integrationen och handledningen på arbetsplatserna.

För att det ska bli hållbart på längre sikt är de viktigaste verktygen; personalens delaktighet i utvecklingsarbetet, kundfokus, differentiering av arbetsuppgifter och en kompetenshöjning inom bl.a. normkritik och handledning. Dessutom kommer arbetsplatsernas handledare att få resurser för att handleda praktikanterna. Arbetet ska ske genom ett strukturerat och inkluderande utvecklingsarbete baserat på den lärande organisationens principer och vedertagna metoder för kvalitetsarbete.

Projektet ska samverka med AIK:s matchningsprogram "Framgången" som ansvarar för uttagningen av praktikanter till arbetsplatserna.

Modellen kommer att på sikt att implementeras och användas inom hela förvaltningen och även spridas till andra kommuner och organisationer.
.