information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00403 - MIA Mobilisering inför Arbete

Namn:
MIA Mobilisering inför Arbete
Region:
Stockholm
Projektägare:
Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Projektnummer:
2016/00403
Planerat antal deltagare:
2500
Projektperiod:
2016-12-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
136 883 875
Beviljat ESF-stöd:
91 752 514
Kontaktperson:
Annica Falk
E-post:
annica.falk@sundbyberg.se
Specifikt mål:
2.3

Fem samordningsförbund i Stockholms län med elva medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, söker medel för projektet MIA - Mobilisering inför arbete. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare och koordinerar därmed projektet för övriga samordningsförbund. Ansökan bygger på resultaten från genomförda förstudier, tidigare erfarenheter, från pågående samverkansinsatser och samarbeten med arbetsintegrerande sociala företag. Projektet kommer att omfatta 2 500 deltagare under perioden 2017-2020.

Projektidén är att tillämpa och utveckla samordnade insatser från flera välfärdsaktörer för att möta individens förutsättningar och behov inom ramen för den finansiella samordningen. Huvudsakliga metoder som ska utvecklas är myndighetsgemensamma plattformar som skapar ökad samverkan mellan berörda aktörer. Insatser till målgruppen avser framför allt förrehabiliterande insatser och arbetsträning hos arbetsintegrerande sociala företag (ASF) samt stöd till arbete genom Supported Employment (SE) och Case Management (CM). Projektets mål är att bidra till att kvinnor och män som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser. Det ska ske genom att utveckla samordnade rehabiliteringsinsatser och metoder för att möta behov och förutsättningar att nå arbete, studier eller delta i ordinarie arbetsförberedande insatser. Utvecklingsarbetet bedrivs utifrån varje förbunds och medlemskommuns lokala förutsättningar. Projektet ska bidra till en sammanhållen syn på samverkan inom regionen så att förbunden ses som ett bra alternativ för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. I samarbete med ett parallellt kompetensutvecklingsprojekt, Kugghjulet, kommer insatserna att bidra till att en stödfunktion för arbetsintegrerande sociala företag etableras i länet.