2016/00252 - ESI-support

Name:
ESI-support
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Kontigo AB, Kontigo AB
Projektnummer:
2016/00252
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-01-22 - 2018-11-30
Total projektbudget:
36 000 000
Beviljat ESF-stöd:
36 000 000
Kontaktperson:
Anna Widmark
E-post:
anna.widmark@kontigo.se
Specifikt mål:
1

Public 360 - Dnr 2015/00458